Wil je weten wat er nog meer mogelijk is? 

Contact

Of stuur een e-mail naar:
fatma@blikverbreders.nl
lysette@blikverbreders.nl

Bedrijfsgegevens:
Blikverbreders
Leliekeverstraat 8
2492 RJ  Den Haag

KvK: 90165152
BTW: NL865228504B01
Bank: NL36 RABO 0354 7137 60

Dankjewel voor je bericht!

Veel bedrijven en teams lopen tegen problemen aan. Problemen die je tegenhouden, waar je niet uitkomt of de vinger maar niet op de zere plek krijgt. En dat is vervelend! Systemisch gezien zijn terugkerende problemen een oplossing voor iets anders. Het moet alleen gezien worden. Wij kijken graag met je mee. 
Er is écht meer mogelijk!

Fatma & Lysette
Blikverbreders

Hier vind je het antwoord!

Heb je een vraag?

Systemisch werken voor organisaties is een benadering waarbij men kijkt naar de onderliggende dynamiek en patronen binnen een organisatie. Wat als probleem wordt ervaren in een team of organisatie wordt vanuit een systemisch perspectief vaak gezien als 'een oplossing' van een onderliggende dynamiek of patroon in het systeem. Het is een reaktie op wat is gebeurd of gaat gebeuren. Met systemische werkvormen is het mogelijk om inzicht te krijgen in deze dynamiek. Dit geeft de bedrijfseigenaar, teammanager of leidinggevende met een 'probleem' een nieuw perspectief op zaken en een richting voor een mogelijke oplossing.

Systemisch werken vindt zijn oorsprong in de familieopstellingen van Bert Hellinger. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van deze methode. Hellinger was een Duitse psychotherapeut die zich richtte op familie- en organisatietherapie. Hij ontdekte dat mensen niet alleen individuen zijn, maar ook organisaties en culturen deel uitmaken van grotere systemen. Hij ontwikkelde een methode waarbij deze systemen in kaart worden gebracht en de onderlinge relaties en dynamieken worden onderzocht om tot oplossingen te komen voor de problemen en blokkades die zich voordoen.

Eén van de meest bekende systemische werkvormen is het doen van een (organisatie)opstelling. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een organisatie, team of een ander systeem. Een opstelling begint altijd met een vraagstuk van een vraaginbrenger. Om de vraag van de vraaginbrenger inzichtelijk te maken worden er elementen, voorwerpen of representanten 'opgesteld'. Deze staan dan representant voor bijvoorbeeld de directie, het team, de doelgroep, de visie, het product etc. Door een vraagstuk op zo'n manier in beeld te brengen, zie je al heel snel hoe de verhouding is tussen de elementen. Het laat zien wat met het blote oog niet te zien is. Een vraaginbrenger krijgt op deze manier direct inzicht in de systemische 'oorzaak' van de huidige situatie en ervaart wat er nodig is om het vraagstuk op te lossen. Er zijn ook andere systemische werkvormen die goed werken om inzichten op te halen. De sleutel ligt bij de begeleider.

Nee, niet iedereen kan zomaar systemisch adviseur worden voor organisaties. Dit vereist specifieke kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van systemisch werk en organisatiekunde. Bovendien is het belangrijk om een gedegen opleiding en supervisie te volgen om professioneel en ethisch verantwoord te kunnen werken als systemisch adviseur voor organisaties. 

Uiteraard is dat mogelijk. Op welke manier je ook kijkt naar je teamvraagstuk of probleem, systemische werkvormen zijn altijd aanvullend op hetgeen wat je al hebt gedaan. Het gaat direct naar de kern van het probleem en oplossing in een kort tijdsbestek.

Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact op.